CHỈ HUY – CƠ ĐỘNG

CÔNG TY BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP YUKI SEPRE 24

Công ty bảo vệ chuyên nghiệp Yuki Sepre 24 luôn củng cố đội ngũ nhân viên bảo vệ, chỉ huy, cơ động chuyên nghiệp để đảm bảo chất lượng tiên phong trong lĩnh vực bảo vệ.

Nhân viên bảo vệ và chỉ huy hay cơ động làm nhiệm vụ gì?

Nhân viên bảo vệ của công ty bảo vệ chuyên nghiệp Yuki được phân công tại mục tiêu, làm việc tại mục tiêu theo điều động của phòng tổ chức. Chỉ huy là nhân viên bảo vệ với nhiều năm kinh nghiệm và có khả năng quản lý, giám sát, được phân công nhiệm vụ quản lý một đội bảo vệ. Cơ động hay còn gọi là đội phản ứng nhanh, nhiệm vụ chính là trực 24/24 sẵn sàng ứng chiến khi có tình huống bất ngờ, tình huống khẩn cấp.

Công ty bảo vệ chuyên nghiệp Yuki Sepre 24 thường xuyên tuyển dụng nhân viên bảo vệ, chỉ huy, cơ động những nhân viên nhiệt tình, cần cù, trung thực luôn luôn được chào đón tại công ty chúng tôi.

 

CÔNG TY BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP YUKI SEPRE 24

YUKI SEPRE 24 PROFESSIONAL SECURITY SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Tel: (08) 6274 1919 – 0978 911 678

Email: info@yukisecurity.com

Website: www.yukisecurity.com   

bảo vệ yuki