Bảo vệ bệnh viện

Công tác đảm bảo an ninh cho bệnh viện là một nhiệm vụ quan trọng bởi vì bệnh viện là nơi tập trung rất đông người và thường xuyên quá tải, thủ tục ra vào cũng là một vấn đề an ninh hết sức nghiêm ngặt. Vì thể, hầu hết các bệnh viện luôn ở trong tình trạng an ninh phức tạp. Không giống như việc bảo vệ ở những mục tiêu khác, nhân viên bảo vệ tại bệnh viện ngoài việc đảm bảo an ninh còn có nhiệm vụ hỗ trợ các bệnh nhân. Vì những lý do đó, bảo vệ Yuki Sepre 24 đã cho ra đời dịch vụ bảo vệ bệnh viện, cung ứng đội ngũ nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp, đủ phẩm chất, chuyên môn để làm công tác tại các bệnh viện nhằm mục đích: Đảm bảo tình hình an ninh, trật tự. Bảo vệ sự an toàn cho đội ngũ y – bác sỹ. Bảo vệ tài sản, các trang thiết bị của bệnh viện. Tạo sự yên tâm cho các bệnh nhân tới khám chữa bệnh. Giải pháp cho Bệnh viện – Trung tâm Y tế bảo vệ Yuki ứng dụng thiết bị công nghệ trong mọi hoạt động nghiệp vụ an ninh nhằm cung cấp cho khách hàng một giải pháp bảo vệ toàn diện.