Bảo vệ Yuki, chuyên tư vấn cung cấp đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp

Chất lượng tiên phong – Dịch vụ hàng đầu – Nơi niềm tin được bảo vệ, Công ty Bảo vệ Chuyên nghiệp Yuki Sepre 24 luôn luôn ý thức hành động: Tất cả vì khách hàng

Hơn 300 khách hàng

Doanh nghiệp

Hơn 15 năm

Kinh nghiệm

Hơn 2000

Nhân viên

Hơn 200

Nhân viên cơ động

Bảo vệ chuyên nghiệp Yuki Sepre 24

Công ty bảo vệ chuyên nghiệp Yuki Sepre 24 thành lập và cấp phép hoạt động dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ theo luật pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Qua nhiều năm hoạt động đã khẳng định được thương hiệu của mình trong nhóm các doanh nghiệp cùng ngành, xây dựng niềm tin.

Security service for senior Civil servant or Politian

Đội ngũ nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Nhân viên bảo vệ được tuyển dụng kỹ càng và huấn luyện chuyên nghiệp, nghiệp vụ tinh thông, đạo đức phẩm chất tốt theo đúng quy trình Nhật – Việt.

Quy trình đào tạo nghiệp vụ bài bản, đội ngũ nhân viên bảo vệ tại Yuki có khả năng chiến đấu cao sẵn sàng bảo vệ thân chủ trong mọi tình huống, đồng thời có trình độ văn hóa, giao tiếp ứng xử lịch thiệp góp phần xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt khách hàng và đối tác