Bảo vệ môi trường

CÔNG TY BẢO VỆ YUKI SEPRE 24 là một trong những công ty bảo vệ đầu tiên tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ hàng đầu.

Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, mỗi nhân viên của công ty bảo vệ chuyên nghiệp Yuki Sepre 24 song song việc đào tạo nghiệp vụ, còn được đào tạo về đạo đức để thích ứng với từng môi trường làm việc tại từng công ty, biết và tuân thủ qui định tại các công ty khác nhau, bên cạnh đó ý thức được việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc. Vì chính một hành động nhỏ như việc nhặt rác quanh khu vực bảo vệ, giữ gìn sạch sẽ chốt bảo vệ chính là bảo vệ môi trường.

Mỗi nhân viên bảo vệ có ý thức bảo vệ môi trường, mỗi mục tiêu sạch đẹp, chính là đang góp một phần nhỏ vào bảo vệ môi trường.

Nhằm lan rộng những ý nghĩ lớn lao này, chi Đoàn thanh niên của công ty bảo vệ chuyên nghiệp Yuki Sepre 24 đã phát động phong trào ” Nơi làm việc Xanh – Sạch – Đẹp”. và 100% đoàn viên công ty tích cực tham gia.

Công ty bảo vệ chuyên nghiệp Yuki Sepre 24 luôn mong muốn vừa mang đến những dịch vụ bảo vệ tốt nhất, vừa mang đến giá trị tích cực cho khách hàng.

CÔNG TY BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP YUKI SEPRE 24

YUKI SEPRE 24 PROFESSIONAL SECURITY SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Tel: (08) 6274 1919 – 0978 911 678

Email: info@yukisecurity.com

Website: www.yukisecurity.com   

bảo vệ yuki